Error message

  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/zelenaomladina/zelenaomladina.org/index.php:3) in drupal_send_headers() (line 1221 of /home/zelenaomladina/zelenaomladina.org/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/zelenaomladina/zelenaomladina.org/index.php:3) in drupal_send_headers() (line 1221 of /home/zelenaomladina/zelenaomladina.org/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/zelenaomladina/zelenaomladina.org/index.php:3) in drupal_send_headers() (line 1221 of /home/zelenaomladina/zelenaomladina.org/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/zelenaomladina/zelenaomladina.org/index.php:3) in drupal_send_headers() (line 1221 of /home/zelenaomladina/zelenaomladina.org/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/zelenaomladina/zelenaomladina.org/index.php:3) in drupal_send_headers() (line 1221 of /home/zelenaomladina/zelenaomladina.org/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/zelenaomladina/zelenaomladina.org/index.php:3) in drupal_send_headers() (line 1221 of /home/zelenaomladina/zelenaomladina.org/includes/bootstrap.inc).

Апел за одбрану достојанства и права на рад сакупљача секундарних сировина

Ми, доле потписане организације и удружења, најоштрије осуђујемо ангажовање приватних предузећа, од стране Јавног комунално предузећа „Чистоћа“ , на пословима физичког обезбеђивања комуналних контејнера за смеће у Новом Саду.

Ова мера усмерена је на спречавање неформалних сакупљача секундарних сировина да сакупљају рециклабилни отпад из комуналних контејнера на територији Новог Сада, чиме економски најрањивији чланови и чланице нашег друштва обезбеђују основну егзистенцију за себе и своје породице. У борби за голи опстанак, у Србији 30.000 неформалних сакупљача обавља друштвено користан посао сакупљања отпада за рециклажу и одговорно тврдимо да је највећи напредак у овој области Република Србија остварила захваљујући њиховом раду.

Према подацима Српске асоцијације рециклера амбалажног отпада преко 80% количина које рециклирају домаће фабрике за рециклажу ПЕТ боца долази од неформалних сакупљача, док јавна комунална предузећа сакупе само 1% отпадног старог папира који се рециклира у Србији. Ова статистика најбоље показује стање у области управљања отпадом и у којој мери су локалне самоуправе, комунална предузећа, надлежна Министарства, компаније дужне да применом начела „загађивач плаћа“ и обезбеде улагања у систем за одвојено сакупљање отпада за рециклажу, заказале у примени еколошких закона и стратегија донетих још 2009. године.

Без обзира на чињеницу да је Законом о управљању отпадом и Законом о комуналним делатностима дефинисано да власништво над комуналним отпадом одложеним у наменске контејнере припада јавно комуналном предузећу, овај чин је атак на здрав разум грађана Новог Сада и Србије и са становишта хуманости представља бескрупулозно кршење људских права, а са становишта економије неразумну одлуку да грађани и грађанке јавним новцем плаћају приватној компанији услугу сумњиве сврхе.

Упозоравамо да 70% сакупљача чине припаднице и припадници ромске националне мањине, којима је услед велике стопе незапослености, лоших услова живота и етничких предрасуда отежано да нађу запослење у заједници у којој живе, чиме им је угрожено основно људско право, загарантовано Уставом у члану 60 - право на рад.

Солидарно исказујемо подршку људима који нису у могућности да на другачији начин прехране своје породице и укључе се у легалне токове рада и који не оставарују ни минимум радних права. Сматрамо да је њихов рад легитиман и друштвено користан, и стога мора у свим аспектима постати легалан. Сакупљачи сакупљајући отпад за рециклажу делују за добробит своје заједнице, прехрањују своје породице, троше зарађен новац у комшијским радњама, плаћају струју, воду, школовање своје деце, учествују у економском опоравку своје земље. У овом тренутку сакупљачи представљају замајац циркуларне економије у Србији обезбеђујући стварање нове вредности из отпада и умањујући неоспорну штету коју чини његово одлагање у животну средину.

Апелујемо на надлежне органе на локалном и републичком нивоу да успостављање система управљања отпадом у Србији мора бити засновано на принципима еколошке, социјалне и економске одрживости, заштите животне средине и "Повеље о Земљи" као декларацији о основним друштвеним принципима напретка човечанства у 21. веку.

Нагомилани проблеми у прикупљању и одлагању отпада у Новом Саду, али и шире, морају бити решеним ефикасним радом свих надлежних служби, комуналне полиције и комуналних предузећа који имају сва потребна овлашћења и кроз дијалог са свим учесницима у процесу прикупљања секундарних сировина, како би се обезбедило поштовање људских права и нашло алтернативно, легално и стабилно решење за запослење неформалних сакупљача секундарних сировина.

Упозоравамо да пренос овлашћења на приватне агенције за услуге физичког обезбеђења и давање слободе да процењују ко је "сумњиво лице" и права да му ограниче слободу кретања, далеко превазилази до сада познату праксу и оставља огромну могућност за злоупотребу и дискриминацију.

Имајући у виду све изнете аргументе који говоре у прилог великом значају сакупљача за рециклажни сектор, животну средину и заједницу уопште, сматрамо да питање њиховог положаја унутар система за управљање комуналним отпадом није пуко “техничко питање” које се тиче само ЈКП “Градска Чистоћа Нови Сад”, већ је важно политичко питање. Стога позивамо Владу Републике Србије и надлежна Министарства да препознају интерес свих грађана и грађанки Државе Србије да граде своју будућност на принципима солидарне и циркуларне економије и да покрену процес инклузије неформалних сакупљача секундарних сировина, јер смо као друштво одговорни да обезбедимо здраву и сигурну будућност како њиховој, тако и нашој деци.

Потписници апела:
Републички синдикат сакупљача секундарних сировина
Српска асоцијација рециклера амбалажног отпада
Инжењери заштите животне средине
Грађанске иницијативе
УГ Бајсологија
Магазин ЛИЦЕУЛИЦЕ
Смарт колектив
Рома Коператива, Ниш
Удружење ромских студената/ Ћидипе е Рромане Студентоненго
Млади истраживачи Србије
Иницијатива за демократске транзиције
Друштво младих истраживача, Бор
Еколошки покрет "Бела бреза" Крушевац
ОКЗ Рома Романипен
НВО Поречје – Вучје
Добри људи, Ваљево
Еколошки покрет "Моравски орашак" Трстеник
Зрењанинска омладинска развојна организација – ЗОРО
Леви самит Србије:
ПАРИСС, Крагујевац, Јагодина и Сјеница
УГ Солидарност, Суботица
Центар за политике еманципације, Београд
Контекст колектив, Београд
Форум Рома Србије
СТРИКЕ, Нови Сад
Друштвени центар Октобар, Београд
Зрењанински Социјални Форум, Зрењанин
Зелена омладина Србије
ЖИНДОК
Удружење за радна права жена „Роза“, Зрењанин

Thursday, June 22, 2017 - 16:45
kategorija vest: