Error message

  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/zelenaomladina/zelenaomladina.org/index.php:3) in drupal_send_headers() (line 1221 of /home/zelenaomladina/zelenaomladina.org/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/zelenaomladina/zelenaomladina.org/index.php:3) in drupal_send_headers() (line 1221 of /home/zelenaomladina/zelenaomladina.org/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/zelenaomladina/zelenaomladina.org/index.php:3) in drupal_send_headers() (line 1221 of /home/zelenaomladina/zelenaomladina.org/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/zelenaomladina/zelenaomladina.org/index.php:3) in drupal_send_headers() (line 1221 of /home/zelenaomladina/zelenaomladina.org/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/zelenaomladina/zelenaomladina.org/index.php:3) in drupal_send_headers() (line 1221 of /home/zelenaomladina/zelenaomladina.org/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/zelenaomladina/zelenaomladina.org/index.php:3) in drupal_send_headers() (line 1221 of /home/zelenaomladina/zelenaomladina.org/includes/bootstrap.inc).

О ЗОС-у

О организацији

Удружење Зелена Омладина Србије је невладино и непрофитно удружење, основано ради остваривања циљева у области заштите животне средине, заштите природе, заштите људских права и унапређења омладинске политике и положаја младих.

Зелена омладина Србије је омладинска организација која заступа глобални приступ према широком опсегу проблема од екологије до друствене полтике, преко едукације о људским правима и заступању и промовисању демократске културе. Инсистирамо на принципима транспарентости и једнакој заступљености и на равноправном полозају жена и мушкараца у раду наше организације. Приступ Зелене омладине је вођен начелима Зелене политике ка активизму на локалном нивоу, предлагању стратегија и програма политичким структурама на националном нивоу и сарадњи са партнерима на регионалном и европском нивоу.

Делатност Зелене омладине Србије се може поделити на четири сегмента: демократија, социјална правда, ненасиље и животна средина. Ова четири сегмента не треба узимати као посебне, отуђене и међусобно независне сегменте друштвеног активизма. Напротив, питања демократије, социјалне правде, ненасиља и заштите животне средине интерреагују и преплићу се и у погледу принципа и начина размишљања и у погледу резултата који дају у природи у свету око нас. Ова подела служи да би се лакше идентификовале тежње Зелене омладине Србије. У идеалној реалности, ове четири теме биле би схваћене као јединствено, целовито питање бољег људског друштва и његове околине и најважније, одрживости ово двоје.

Циљеви Удружења су: унапређивање заштите животне средине, природе и људских права, едукација грађана, а посебно деце и младих о значају чувања и заштите животне средине, природе и људских права, организовање активности на рехабилитацији угрожених подручја, организовање активности у циљу заштите људских права као и јавно залагање за промену навика у погледу коришћења и чувања природних ресурса и у погледу поступања са отпадним материјалима, у погледу поступања према разноликостима, у погледу поштовања забране дискриминације у сваком облику, а све у циљу стварања модерног друшва заснованог на солидарности, знању и разумевању; друштва које брине о заштити животне средине, природе и људских права, демократски доноси одлуке и брине за потребе свих људи, без обзира на њихове разноликости.

Структура

Органи Зелене омладине Србије су Конгрес и Главни одбор. Улогу заступника удружења врше Копредседници. Поред тога, за функционисање организације су битни Секретаријат и Саветодавно тело.

Конгрес чине сви чланови организације. Редовно се састаје једном годишње. Неке од најважнијих одговорности Конгреса су да доноси план, стратегију и програм рада, усваја званична документа организације, бира и разрешава чланове Главног одбора, потврђује избор чланова саветодавног тела и разматра и усваја финансијски план и извештај.

Главни одбор је извршни орган Зелене омладине Србије, који се стара о спровођењу циљева удружења. Улога главног одбора јесте регулација рада организације, доношење одлука везаних за организацију, координација међу члановима, сарадња са медијима и осталим организацијама, и располагање финансијама. У оквиру Главног одбора се налазе два портпарола (мушки и женски). На 12 Конгресу Зелене омладине Србије, изабрани су следећи чланови Главног одбора:

Вања Зарић
Николета Петковић
Наталија Гојак
Оља Стевановић

Главни одбор бира и разрешава Копредседнике. Копредседници заступају удружење у правном промету и имају права и дужности финансијског налогодавца.

Главни одбор бира и разрешава чланове Секретаријата. Секретаријат обавља административне послове удружења. Задаци секретаријата тичу се вођења документације и администрације, пројектне координације, имплементације и извештавања и тражења додатних средстава као и координације, фасцилитације и друге врсте подршке раду Главног одбора.
Чланови Секретаријата:

Предраг Момчиловић
predrag.momcilovic@zelenaomladina.org

Дино Мартинић
martinic@zelenaomladina.org

Улога Саветодавног тела је пре свега едукативно-саветодавна и његови чланови требало би да буду на располагању члановима кад год је то потребно.

Чланови саветодавног тела су:
Весна Јусуп
Владан Ђукановић

Документи

Oсновни документи

Зелена Омладина Србије има више основних докуменaта која дефинишу и регулишу интерна правила рада организације и представљају основне ставове када је у питању наш рад. Ти документи су: Статут, Правилник о раду, Идеолошки минимум и Манифест Зелене Омладине Србије, Зелени документ као и Резолуције.

Статут је општи правни акт организације који дефинише њено деловање, структуру и чланство. Последњи пут је мењан 2015. године на Конгресу у Сремским Карловцима.

Манифест Зелене Омладине Србије дефинише наше oсновне принципе и циљеве деловања као и начине за реализовање наших циљева. Усвојен је на Другом Конгресу, 11.12.2004. године. Манифест измењен и усвојен на XI Конгресу у Сремским Карловцима, 27 - 29. март 2015.

Правилник је додатак статута, тиче се структуре и рада главног одбора, начина
организовања конгреса, кандидатура, гласања и других процедура Конгреса, свих
састанака у оквиру организације, као и осталих детаљнијих правила рада која нису појашњена у статуту. Правилник о раду измењен и усвојен на XI Конгресу у Сремским Карловцима, 27 - 29. март 2015.

Зелени документ има улогу да на зелени начин усмери понашање учесника током свих догађаја које организује Зелена омладина Србије, како би се смањио негативан утицај на животну средину. Зелени документ измењен и усвојен на XI Конгресу у Сремским Карловцима, 27 - 29. март 2015.

Резолуције

Како би исказала своје мишљење и став о одређеном проблему Зелена Омладина Србије усваја Резолуције, резолуције представљају допуну Манифеста и нашу званичну позицију према неком питању. Резолуције усваја Конгрес на својим редовним заседањима.
До сада на Конгресу Зелене омладине Србије, усвојено је пет резолуција: О генетски модификованој храни, Нуклеарној енергији, ЛГБТ правима, Правима на абортус и Трговини људима.

Манифест, Статут, Идеолошки минимум, Правилник о раду, Зелени документ

Нешто зелено

Активност Несто зелено одржава се сваког четвртка у просторијама Грин клуба. Четвртком разговарамо о актуелним темама које су део наше стварности у политици, животној средини, дискриминацији, проблемима младих и тако даље.
Неке од тема којих смо се дотакли претходних недеља биле су Положај Рома - проблеми депортације и реадмисије, Стране инвестиције у Србији, Енергетска ефикасност, Однос према јавном простору, Слобода медија, родност у медијима, видови комуникације, Психичко насиље као облик насиља над женама, Рециклажа, Род=пол? Родно засновано насиље...